Forsknings­stiftelsen

For å sikre mer kunnskap og bedre behandling, har foreningen tatt initiativ til en frittstående forkningsstiftelse som skal være mellomleddet mellom forskere og givere innen feltet. Forskning redder liv.

Fakta om stiftelsen

 • Den eneste stiftelsen som arbeider for forskning på hjertesykdom hos barn og voksne med medfødt hjertefeil.
 • Initierer og fremmer forskning for å belyse og forbedre den totale livssituasjonen.
 • Ønsker å vise vei mot et helhetlig menneskesyn og stimulerer til mer forsking.
 • Samarbeider med ledende fagmiljøer.
 • 40 år med erfaring og støtte til forskning.
Til tross for store medisinske framskritt i barnehjertemedisin, dør fortsatt for mange hjertesyke barn. Forskning gir håp om en bedre fremtid.

Utlysning av prosjektmidler 2024

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse forskningsmidler. I 2024 skal vi dele ut opptil NOK 700 000 til forskningsprosjekter som kan bedre livssituasjonen til hjertebarn og deres familier. 

Søknadsfrist er 1. september 2024. 

Hvordan få prosjektmidler?

Styret vil legge vekt på søknader med god faglig og vitenskapelig kvalitet som treffer forskningsstiftelsens formål, og som har en forventet nytteverdi på kort eller lang sikt.

Relevante fagområder innen barnekardiologi og kirurgi er prioritert i tillegg til problemstillinger innen det biopsykososiale feltet og innen utvikling og undervisning.

Styret imøteser derfor søknader både fra det medisinske, sykepleiefaglige, pedagogiske og psykologiske fagmiljøet.

Våre forskningsprosjekter er basert på frivillig støtte.
Ditt bidrag er kjærkomment.

Styret

Styret i Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen består av medlemmer som representerer bredde og tverrfaglighet innen fagfeltet. Styremedlemmene har kompetanse innen kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodikk. Foreningen for hjertesyke barn stiller med brukerrepresentanter.

Styrets medlemmer:

 • Styreleder Kristin Mellingsæter, leder i landsstyret i Foreningen for hjertesyke barn
 • Styremedlem Jan Sunnegårdh, professor i barnekardiologi, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Styremedlem Edel Jannecke Svendsen, 1.amanuensis, OsloMet
 • Styremedlem Gaute Døhlen, barnekardiolog, OUS, Rikshospitalet
 • Styremedlem Elisabeth Leirgul, kardiolog, Haukeland universitetssykehus HF/UiB
 • Styremedlem Anders Thorstensen, kardiolog, St. Olav
 • Styremedlem Aina Svenning, landsstyret FFHB
 • Styremedlem Pia M Bråss, fagsjef FFHB
 • Styremedlem Hanni Winsvold Petersen, generalsekretær FFHB